Проблеми формування здорового способу життя у молоді

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МОРЯ

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МОРЯ

Х Всеукраїнська
науково-практична конференція
молодих учених та студентів
з міжнародною участю
”ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ”

29 вересня – 1 жовтня 2017 року

ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ МОРЯ

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освітиі науки України
Одеська національна академія харчових технологій

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

журнал «Харчова наука і технологія»
Наукові Праці ОНАХТ
Газета «Технолог»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова – Єгоров Б.В., д-р техн. наук, професор, ректор ОНАХТ
Заст. голови – Кананихіна О.М., канд. техн. наук, доцент, проректор ОНАХТ
Поварова Н.М., канд. техн. наук, доцент, проректор ОНАХТ

Члени оргкомітету:

Безусов А.Т. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Бурдо О.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
ВіватГ.І. – д-р філолог. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Вінникова Л.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Жигунов Д.О. – д-р техн. наук, доцент, зав. каф. ОНАХТ
Іоргачова К.Г.– д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Коваленко О.О. – д-р техн. наук, ст. наук. співроб., зав. каф. ОНАХТ
Косой Б.В. – д-р техн. наук, професор, директор інституту ОНАХТ
Крусир Г.В. – д-р техн. наук, доцент, зав. каф ОНАХТ
Іванченкова Л.В. – канд. екон. наук, доцент, зав. відділом орг.-вих. роботи ОНАХТ
Арнаутова О.В. – молодіжний ректор ОНАХТ
Осипова Л.А. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Саркісян Г.О.– канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ
Сєргєєва Т.П. – зав. каф. фізичної культурита спорту ОНАХТ
Скрипниченко Д.М. – голова первинної профспілкової організації студентів ОНАХТ
СолоницькаІ.В. – канд. техн. наук, доцент, директор институту ОНАХТ
Соц С.М. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ
Станкевич Г.М.– д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Тележенко Л.М. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
ТитловО.С. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Ткаченко Н.А. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Ткаченко О.Б. – д-р техн. наук, доцент, зав. каф. ОНАХТ
Черно Н.К. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНАХТ
Шарахматова Т.Є. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ
Шпирко Т.В. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНАХТ

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 • Філософія здоров’я. Теоретико-методологічні основи здорового способу життя.
 • Проблеми здорового харчування. Медичні аспекти здорового способу життя молоді.
 • Технологічні аспективиробництвахарчових продуктів лікувально-профілактичного напрямку:
  • Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо- концентратів.
  • Технологіяресторанного і оздоровчого харчування.
  • Технологія молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів.
  • Технологія м’ясних, рибних і морепродуктів.
 • Безпека харчових продуктів і товарів.
 • Безпекажиття і діяльності молоді.
 • Виноробство і культура вина.
 • Вода і сучасні проблеми екології води.
 • Інженерні екосистеми. Ресурси і комфорт.
 • Екологічні аспекти здорового способу життя.
 • Еколого-енергетичні аспекти здорового способу життя.
 • Економічні аспекти формування здорового способу життя
 • Роль студентського самоврядування в формуванні здорового способу життя молоді.

До 15 вересня 2017р. необхідно надіслати тези об’ємом 1 повна сторінка.

Матеріали надсилати на електронну адресу:
konferenciya-molod@ukr.net.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали конференції публікуються без редагування - з представлених оригіналів. Статті публікуються в електронній версії файлу формату Word для Windows (шрифт TimesNewRoman, розміром 12, міжрядковий інтервал 1) обсягом одна повна сторінка формату А4. Поля повинні бути: верхнє - 2,5 см; ліве - 3,0 см; ніжне і праве - 2,0 см. Колонтитули - 1,25 см.

Назва статті друкується великими літерами по центру напівжирним 14 шрифтом, через одинарний інтервал прізвище, ім'я та по батькові автора (ів). Назва організації та місто - по середні рядку напівжирним 12 шрифтом.

Потім, через один інтервал після назви організації друкують текст статті.

ПІБ наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання) друкувати кінці статті.

Малюнки виконуються чорно-білими, діаграми в градаціях чорного (кольорові не допускаються). Розміри рисунків і таблиць не повинні перевищувати розміри текстового поля, мінімальний кегль 12.

Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця - мати назву.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.
Наприклад: Рис. 1 - Порівняльна характеристика ... (Шрифт 12, жирний)

Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше представлені посилання на неї. Таблиці виконуються тільки в книжковій орієнтації.
Наприклад: Таблиця 1 - Показники ... (Шрифт 12, жирний).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

КОМПОНЕНТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Іванов О.Д., студент V курсу факультету ІТХРГіТБ
Одеська національна академія харчових технологій
м. Одеса

Розроблено систему досліджень та інформації студентів про здоровий спосіб життя ……………………………………………………..

Науковий керівник – канд. филос. наук,
доцент Петров А.Л.

Для участі в конференції Вам необхідно до 15 вересня 2017 року року надіслати на адресу оргкомітету анкету-заявку.
Доповідачі отримають електронний варіант збірника матеріалів конференції (на ел. почту).
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

АНКЕТА-ЗАЯВКА

учасника Х Всеукраїнської
науково-практичної конференції
молодих учених і студентів
з міжнародною участю
"Проблеми формування
здорового образа жизни у молодежи"

Прізвище____________________________________________________________________
Ім’я________________________________________________________________________
По батькові__________________________________________________________________
Повна назва ВНЗ_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Домашня адреса, тел., e-mail ___________________________________________________
Факультет, курс, спеціальність__________________________________________________
___________________________________________________________________________
Назва доповіді_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Науковий керівник (місце роботи,прізвище, ім’я, по батькові, тел.) _________
__________________________________________________________________
Потреба в гуртожитку ________________________________________________________
Форма участі________________________________________________________________
Необхідно заповнити всі поля.

Адреса електронної пошти для довідок:
konferenciya-molod@ukr.net

Анонс:

 


 • 10.11.2017

  Турнір з армреслінгу «ARM POWER 2017»

  16 листопада 2017р.14:30. В турнірі беруть участь студенти ОНАХТ, студенти інших вишів м. Одеси!!! Після турніру на всіх очікує закулісна боротьба де кожен бажаючий зможе поборотися!!

  детальніше

   

Останні новини:

 


 • 15.11.2017

  Донорство на ф-те ТПППКСЭиТ ОНАПТ

  7 ноября 2017 года магистры группы ТМ-57а (Геврик Владисдав, Костюк Юлия, Бутовский Николай) и бакалавры группы ТМ-31 (Сухомлинова Кристина, Примаченко Светлана) приняли участие в очень почетной и благородной акции - донорство крови

  детальніше

   

 • 14.11.2017

  Кураторська година, присвячена пам'яті жертв Голодоморів на факультеті комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту

  Історія не буває поганою чи доброю. Вона завжди така, якою є. Однак сторінки історії іноді бувають сумними, і навіть жахливими. І такі історичні події обов’язково треба знати, вивчати. Принаймні для того, щоб подібне ніколи не повторилося. 13 листопада 2017 року на факультеті Комп’ютерної інженерії, програмування та кіберзахисту Одеської національної академії харчових технологій пройшла кураторська година, присвячена пам'яті жертв Голодоморів

  детальніше