Відділ організаційно-виховної роботи - Про нас

Іванченкова Лариса Володимирівна

Зав. відділом організаційно-виховної роботи,
канд. економ. наук, доцент кафедри Обліку та аудиту
Іванченкова Лариса Володимирівна
вул. Канатна, 112, ауд. А-302
e-mail: l.ivanchenkova@mail.ru

Васьковська Катерина Олександрівна

Інспектор по роботі зі студентами,
які мають право на соціальні пільги
канд. екон. наук, асистент кафедри Обліку та аудиту
Васьковська Катерина Олександрівна


Найважливішою складовою процесу виховання є ретельне вивчення творчого потенціалу студентів, їх сучасних духовних запитів. Реконструкція та розробка Стратегії виховання в ОНАХТ будується сьогодні на основі досягнень не тільки вітчизняної і світової культури, а й на основі принципів лідерства та персональної відповідальності.

Основна мета виховної роботи в ОНАХТ – підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної Особистості, професійно грамотного Фахівця, який поєднує в собі високу духовність, моральну чистоту, професійну компетентність і фізичну досконалість.

У 2004 році в ОНАХТ було створено відділ організаційно-виховної роботи, який до 2007 року очолювала канд. техн. наук, доцент Кананихіна О.М. З 2008 року по 2011 рік відділом керувала канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри Вищої математики Федченко Ю.С.

З 2012 року по 2016 рік його очолювала канд. техн. наук, ст. викладач кафедри Технології вина та енології Лозовська Т.С. З 2016 року відділ очолює канд. економ. наук, доцент кафедри обліку та аудиту Іванченкова Лариса Володимирівна.

Діяльність відділу заснована на широкому залученні викладачів до процесу виховання Особистості. Різноманітні форми і методи роботи спрямовані на розвиток і зміцнення в свідомості студентів духовних якостей, консолідацію суспільства, захист моральних цінностей, сприяння утвердженню соціального оптимізму в світогляді студентів, залучення молоді академії до здорового способу життя, формування фізично здорової та духовно багатої особистості, пропаганду кращих духовних надбань українського народу, відродження національних свят.

Основные направления отдела

Відділ володіє об'єктивною і різноманітною інформацією про духовні потреби студентів. Особливо ретельно вивчаються культурні запити, інтереси молоді в галузі мистецтва, літератури, організація дозвілля, вплив засобів масової комунікації на свідомість студентів, вплив спорту і туризму на стан їх здоров'я.

Діяльність відділу організаційно-виховної роботи спрямована на формування у студентів громадянської свідомості, справедливості, честі, працьовитості, високої моральності, загальної культури, культури поведінки і спілкування.

Відділ спрямовує виховну роботу з таких важливих орієнтирів, як відповідальність за долю країни, готовність до захисту демократичних перетворень в Україні, формування активної позиції студентів, оволодіння ними досвіду ефективного ділового спілкування, підготовку студентів до результативної роботи в ринкових умовах.

Основні завдання відділу:

- планування виховної роботи в академії;
- напрямок роботи відповідних суб'єктів виховного процесу на активну допомогу студентам у формуванні свого життя, поведінки, громадянської позиції;
- робота зі студентами, які мають право на соціальні пільги;
- здійснення контролю роботи деканатів по організації виховної роботи та надання їм практичної допомоги;
- спортивно-масових заходів академії;
- робота студентського самоврядування в гуртожитках, контроль виховної роботи та форм її стимулювання;
- навчання кураторів, здійснення контролю ефективності їх діяльності;
- підготовка методичних рекомендацій на допомогу кураторам і наставникам, студентському активу;
- робота з профілактики правопорушень, алкоголізму, куріння, туберкульозу; наркоманії;
- стимулювання і заохочення у виховній роботі викладачів і студентів;
- проведення науково-методичних і науково-практичних конференцій і семінарів з проблем виховної роботи академії;
- вивчення позитивного досвіду культурно-виховної роботи в академії та інших навчальних закладах міста та країни і його поширення.

Виконуючи поставлені завдання, відділ організаційно-виховної роботи взаємодіє зі:


Основные направления отдела

Анонс:

 


 • 22.05.2018

  Лекція на тему: «Принципи здорового способу життя»

  25 травня 2018 року о 13.00 в ауд. ДВ-285 (вул. Дворянська 1/3) на факультеті Технології вина та туристичного бізнесу, в рамках роботи Інституту культури та мистецтв, доцентом кафедри Туристичного бізнесу та рекреації Крупицею І.В. Буде прочитана лекція на тему: «Принципи здорового способу життя»

  детальніше

   

Останні новини:

 


 • 22.05.2018

  Лекція на тему: «Здоровим бути модно» на факультеті Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу, в рамках роботи Інституту культури та мистецтв ОНАХТ

  16 травня 2018 року на факультеті Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу Одеської національної академії харчових технологій, в рамках роботи Інституту культури та мистецтв, доцентом кафедри Технології ресторанного і оздоровчого харчування Доценко Н.В. була прочитана лекція на тему: «Здоровим бути модно»

  детальніше

   

 • 21.05.2018

  Інформаційна бесіда до Дня Європи в Україні, в рамках правового виховання студентів ОНАХТ

  19 травня 2018 року, в рамках правового виховання студентів Одеської національної академії харчових технологій, доцент кафедри соціології, філософії і права Мордовець М.В. провела інформаційну бесіду для студентів факультету Менеджменту, маркетингу і логістики на тему: «Інформаційна бесіда до Дня Європи в Україні»

  детальніше