Новини

07.09.2017

Увага! конкурc студентських наукових робіт

Пропонуємо взяти участь у І турі конкурсу, який відбудеться в нашій академії

Роботи, що подаються на конкурс, повинні бути оформлені відповідно до вимог:

 • роботи виконуються українською мовою і представляються друкованими та на електронних носіях;
 • текст друкується на аркушах формату А4, поля: ліве-30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє-по 20 мм, шрифтом Times New Roman (кегль 14), через 1,5 інтервали, об'ємом не більше 30 стор. (без урахування додатків та списку літературних джерел);
 • робота повинна мати титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора і т.п. (за наявності); креслення і ілюстрації, які додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі формату А3 або А4;
 • в тексті роботи , у тому числі в копіях патентів , наукових статей тощо, прізвища автора (або не більше двох авторів), наукового керівника, назва ВНЗ замінюються шифром (не більше двох слів);
 • на титульному листі повинно бути тільки:
  • шифр роботи (не більше двох слів);
  • назва роботи
 • робота повинна бути зброшурована;
 • в окремому конверті, з тим же шифром подаються:
  • відомості про автора (авторів — не більше двох) і наукового керівника;
  • відгук наукового керівника про ступінь самостійності роботи;
  • рішення кафедри про висунення роботи на конкурс.

Подані роботи на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та знімаються з розгляду.

Студентські наукові роботи приймаються в НДІ (кімн. А-147, тел. 11-30) до 25 вересня п.р.

Проректор з наукової роботи Поварова Н.М.назад к списку новостей