План конференций ONAFT

П Л А Н
проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій і семінарів на 2017 рік Одеської національної академії харчових технологій

1.

48 науково-методична конференція викладачів

12 – 13
квітня 2017 р.

2.

77 наукова конференція викладачів академії

18 – 21
квітня 2017 р.

3.

Міжнародна наукова конференція «Алгебраїчні та геометричні методи аналізу»

31 травня –
5 червня 2017 р.

4.

20 Міжнародний науковий семінар «Нове у молочній промисло-вості»

7 – 16 червня
2017 р.

5.

Міжнародна школа кормів (ISF)

4 – 10 червеня
2017 р.

6.

Міжнародна наукова конференція «Інноваційні енерготехнології»

4 – 8 вересня
2017 р.

7.

Всеукраїнський науково-інженерний семінар «Проблеми енерго-ресурсозбереження під час виробництва та споживання холоду»

7 – 8
вересня 2017 р.

8.

XI Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні про-блеми холодильної техніки і технології»

21 – 22 вересня
2017 р.

9.

Міжнародна науково-практична конференція «Технології харчо-вих продуктів і комбікормів»

25 – 30 вересня
2017 р.

10.

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні тех-нології і автоматизація – 2017»

2 – 6 жовтня
2017 р.

11.

V Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття»

12 – 13 жовтня
2017 р.

12.

Регіональна науково-практична конференція «Енергія. Бізнес. Комфорт»

листопад
2017 р.


Студентські наукові конференції, семінари

1.

Міжвузівська наукова студентська конференція

27 – 31 березня
2017 р.

2.

6 Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індуст-рії гостинності»

29 – 30 березня
2017 р.

3.

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності»

14 квітня
2017 р.

4.

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології»

14 – 15 квітня
2017 р.

5.

Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій»

19 квітня
2017 р.

6.

Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція моло-дих учених, аспірантів та студентів «Вода в харчовій промис-ловості»

20 – 21 квітня
2017 р.

7.

13 Всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу «Харчові технології» в рамках форуму Odessa smart forum

26 – 28 квітня
2017 р.

8.

10 Всеукраїнська конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Проблеми формування здорового способу життя у молоді»

29 вересня –
1 жовтня 2017 р.

План МОНУ проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семіна-рів молодих учених і студентів у 2017 році (див. на сайті Міністерства освіти і наука України)